About Me

Full Name: Phạm Quang Trình

AvP nghĩa là Alvin Phạm, mọi người thường gọi là Alvin.

Công việc chính là giáo viên tự do môn toán, tốt nghiệp sư phạm toán ĐHSP TP.HCM.

Công việc phụ là Manager (Staff leader) at Nethd.org aka Viettorrent.vn. Đam mê lĩnh vực IT và phá phách.

Địa chỉ
TP.HCM, còn cụ thể ở đâu thì còn lâu mới nói.

Giờ làm việc
Từ thứ 2 đến chủ nhật, trừ lúc ngủ và giữ con.