Tài liệu phương pháp tư duy giải nhanh toán trắc nghiệm trong kì thi THPT 2017

Đề thi THPT quốc gia môn Toán gồm 50 câu, thời gian làm bài 90p, dạng trắc nghiệmlựa chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án cho sẵn. Đề gồm các phần kiến thức: Hàm số và các bài toán liên quan: 11 câu Mũ và logarit: 10 câu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tích phân: 7 câu Số phức: 6 câu Hình học không gRead More…

Pascal: Thủ tục nhập/xuất dữ liệu

1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím Cp: Read/Readln(<Danh sách biến vào>); Vd: Nhập dữ liệu từ bàn phím cho ba biến a,b,c có những cách sau: Readln(a);Readln(b); Readln(c); hoặc Readln(a,b,c); Chú ý: Nhập giá trị cho danh sách biến, phải chú ý đến kiểu của biến, giá trị liên tiếp giữa các biến (phải nhấRead More…